Manteniment de Can Lloses

Manteniment. Tasques rutinÓries. Analitiques diÓries de salubritat de l'aigua

Manteniment 2on trimestre 2004. A les tasques rutinÓries s'han d'afegir millores puntuals de les canonades d'abastament de l'aigua i dels vials de pas.