Informació. Enllaços d'interès

 

ENTITATS

Ajuntament de Sant Pere de Ribes : www.santperederibes.org

Departament d'Urbansme. Generalitat de Catalunya:

Cambra d'associacions de parcel·listes de Catalunya  www.cambraparcelistes.org

LEGISLACIÓ:

    Territori i Urbanisme : http://www.gencat.net/ptop/urbanis/index.htm

    Pla General d'Ordenació Municipal de Sant Pere de Ribes ( PDF )

    Llei d'Urbanisme 2/2002 http://www.gencat.net/ptop/urbanis/index.htm  (Llei d'Urbanisme 2/2002 text íntegre)

Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s´aprova la refosa dels textes legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. (Vigent fins el 21 de juny de 2002). TEXT REFÓS DE LA LEGISLACIÓ VIGENT A CATALUNYA EN MATÈRIA URBANÍSTICA. http://www.noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-dl1-1990.tp.html  (Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol text íntegre)

    Gestió de l'aigua: www.gencat.net/aca

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/normativa/ciutat/urbanisme/general.jsp 

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme(Darrera actualització: 28/07/2005)   Document en format Pdf (333KB) 
 Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (Darrera actualització: 18/02/2005) Document en format Pdf  (270KB)  
 Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme (Darrera actualització: 18/02/2005) Document en format Pdf  (442KB)  
 Decret 166/2002, d'11 de juny, pel qual s'aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme (Darrera actualització: 18/02/2005) Document en format html  
 Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme (Darrera actualització: 18/02/2005) Document en format html  
 Art. 59 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives: llicències urbanístiques (Darrera actualització: 10/06/2004) Document en format html  
 Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions (Darrera actualització: 18/02/2005) Document en format html

 

Webs que tenen links a la web de la AVPVA:

Directori del Google (www.google.com ) :

http://directory.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/Regional/Catalunya/Barcelona/Garraf/Sant_Pere_de_Ribes/ 

 

dmoz. Portal d'Open Directory Project (www.dmoz.org) :. 

http://dmoz.org/World/Catal%C3%A0/Regional/Catalunya/Barcelona/Garraf/Sant_Pere_de_Ribes/ 

 

Portal aleman (en castellà) (http://www.freenet.de/freenet/) :

http://webkatalog.freenet.de/freenet_page_5d78596cdce3ec64e92ff5913babab3e.html 

 

Web de relacions interpersonals (www.amigar.com):

http://www.amigar.com/buscador/Top/World/Catal%E0/Regional/Catalunya/Barcelona/Garraf/Sant_Pere_de_Ribes/ 

 

 

Més INFORMACIÓ:

Hipermapa de Catalunya: http://www.gencat.net/ptop/actuacions/hipermapa.htm 

Parc del Garraf: http://www.diba.es/parcs/site/garraf.htm

Observatori Astronòmic del Garraf: www.oagarraf.org

Campanya d'Observació de Saturn (NASA, JPL): http://soc.jpl.nasa.gov