Assemblea general AVPVA. Diumenge 5 de març de 2006

Carta convocatòria de l'Assemblea

Ordre del dia:

1.      Lectura acta anterior

2.      Balance contable de la Asociación.

3.      Situación actual de la urbanización.

4.      Adecuación de las cuotas tras 2 años sin aumento.

5.      Sanciones económicas por manipulación instalaciones del agua.

6.      Votación de los puntos 2, 4 y 5

7.      Recogida de firmas para el arreglo urgente de la entrada y calle principal.

8.      Dimisiones vecinos de la junta.

9.      Ruegos y preguntas.

 

1.      Lectura acta anterior

2.      Balance contable de la Asociación.

Full Resum Estat de comptes. (Estat de comptes 2005)

3.      Situación actual de la urbanización.

Full Informatiu del pas de Compensació a Cooperació

Cambra de parcelistes de Catalunya web

http://www.cambraparcellistes.net/index.htm 

 

Instància demanda Ajuntament per prevenció d'incendis

S'entreguen 78 instàncies.. 

 

4.      Adecuación de las cuotas tras 2 años sin aumento.

Per adequar les quotes a les despeses actuals (per pujada de preus en 2 anys) es proposa la pujada de les quotes:

Quota anual per soci de la AVPVA: 25 €

Quota trimestral per Aigua i Serveis: 65 €

5.      Sanciones económicas por manipulación instalaciones del agua

 

Sancions Aigua 

600 € per manipulació de l'aforament. 

1.000 € i expulsió de l'associació per realitzar connexions a la xarxa de l'AVPVA.

 

6.      Votación de los puntos 2, 4 y 5

 

Resultats de les votacions:

 

Aprobació de l'acta anterior per majoria

Aprobació de l'estat de les comptes per majoria

Aprobació pujada quotes socis per majoria (54 vots SI vs 11 vots NO)

Aprobació sancions aigua per majoria

7.      Recogida de firmas para el arreglo urgente de la entrada y calle principal.

No és necessari. La empresa que realitza l'obra del passeig s'ha compromés a reparar el carrer quan torni a obrir per passar els tubs col·lectors. Cas d'incompliment, l'AVPVA prendria mesures legals.

8.      Dimisiones vecinos de la junta.

Canvis Junta: Baixes i nous membres

Es donen de Baixa de la Junta Directiva de l'Associació:

    Javier Ribes

    Sandra Domènech

Es dona d'alta a l'associació

    Ramon Sanromà

    ...

    ...

 

9.      Ruegos y preguntas.

Acta Assemblea general 2006

Enquesta Festa Major per majoria s'aproba fer-la (7 vots SI vs 4 vots NO).