L'aigua a Can Lloses - Can Marcer de la Penya              

 

Abastamenmt d'aigua

Manteniment del suministre d'aigua

Control de l'aigua

Els veins i les seves responsabilitats

l'Associació Catalana de l'Aigua

 

Abastamenmt d'aigua

 

La Urbanització Valles Altos tenia, als anys '60 i '70, una xarxa d'aigua que venia del poble de Sant Pere de Ribes. Era un aigua dura i de sabor estrany. Molts veins compraven aigua embotellada o la feien arribar en cubes per emplenar els diposits a les cases.

 

Més tard, els veins i la AVPVA van cercar aigua i van perforar un pou que van unir a la xarxa d'aigua per donar aigua els veins.

 

Actualment el pou està situat a l¡avinguda Can Marcer de la Penya, molt a prop de l'entrada de la urbanització. Allí el pou té una fondaria considerable.

Una bomba d'aigua extreu l'aigua i la llença per una tuberia cap els dipòsits situats sobre el carrer de les Portes.

 

El dipòsit té un volum de XXX m3 i està situat a una alçada de 157 m sobre el nivell del mar.

Allí l'aigua inicia el tractament amb Clor dossificat.

També allí es fan les analítiques requerides per l'ACA (Agència Catalana de l'aigua).

L'aigua del dipòsit quan s'obre l'aixeta de connexió a la xarxa d'abastament de Can Lloses cau per gravetat que li dona la pressió per arribar a les cases fins a les que es troben més baix, al costat de la Riera de Jafra, a uns 52 m sobre el nivell del mar.

A l'entrada de les cases hi ha un comptador que no és útil per controlar els litres d'aigua què hi entren ja que sobint hi entra aire a els tuberies.

El comptador disposa d'un sistema de reducció de la pressió amb un aforament que permet entrar a les cases 6 l/min.

 

 

 

Manteniment del suministre d'aigua

 

La empresa encarregada del manteniment realitza tasques rutinàries:

Obertura i tancamant de l'aixeta de connexió a la xarxa.

Obertura i tancament de les claus de pas de derivació a la xarxa (especialment quan ha de fer reparacions d'escapaments)

Analítiques de control.

 

Control de l'aigua

Tal com està previst a la llei i regulat per l'ACA, es fan analítiques periòdiques de control de la qualitat de l'aigua.

 

Resultats de les analítiques d'aigua:

Organolèptica i microbiològica Fisico-química
Olor Sabor Color Bacteris Coliforms Escherichia coli Conductivitat Terbolesa pH Amoni Clor Residual Lliure Clor Residual Combinat Ferro Germens totals a 22ºC Clostridium perfringens
Unitats de mesura - - - 100 ml 100 ml ms/cm N.T.U. mg/ l NH4 mg/ l o ppm mg/ l o ppm mg/l 1 ml 10 ml
Valors paramètrics - - - 0 ufc 0 ufc Max: 2.500 5 (xarxa) 6,5 - 9,5 Max: 0,50 0,2 - 1 Max: 2 Max: 200 Max: 100 ufc 0 ufc
Data 04/04/2006 NA - NA 0 0 1.284 0,54 7,47 <0,01 0,63 0,01 <10 29 0

 

 

 

Els veins i les seves responsabilitats

 

S'ha calculat que cada persona utilitsa 

En l'Assemblea general ordinària de març de 2006 es va decidir que els veins que malmetessin la xarxa o les connexions serien sancionats.