Informació. Notícies:      animated gif(Novetats!!)

 

 • animated gifmarç 2010 Acta Assamblea General 2010. Acta

 • abril 2009 Tal que l'ACA ha denunciat a la AVPVA per el clavegueram, l'Ajuntament està enviant cartes als veïns responsables on els obliga a posar fosses sèptiques. El termini de desconexió és de 7 dies, una vegada la carta hagi estat rebuda, i posteriorment posar la fossa sèptica. Carta foses sèptiques

 • Un veí ens ha proporcionat una carta modelo que posem a la vostre disposició per si creieu convenient interposar una mena de recurs davant del termini de desconnexió. Carta de un veíº

 • 04/03/2009 El Parlament aprova la llei de millora urbanitzacions amb dèficits construïdes durant el franquisme. Per més informació consultar la següent pàgina web 

  http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009030400_6_318047__Catalunya-Parlament-aprova-llei-millora-urbanitzacions-deficits-construdes-durant-franquisme

 •   17/02/2009 Se ha aprobado en la junta de gobierno del Ajuntament adjudicar el proyecto de reparcelación a la empresa PERE SERRA ARQUITECTURA S.L.P.O por un importe de 315.000€ + IVA dando un total de 365.400€, el Ajuntament queda pendiente de recibir la documentación que falta para adjudicarles definitivamente el proyecto, parece que empezamos a andar hacia delante, saludos.

   

 • 28/10/2008 S’ha iniciat el concurs obert per la Contractació dels treballs de redacció del projecte de reparcel·lació de Can lloses – Can marcer.

   El dia 10 d’octubre es va obrir el termini per que els despatxos o bufets interessats en redactar el projecte de reparcel·lació del “Sector Can Lloses - Can Marcer” fessin arribar les seves ofertes a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

  El termini finalitzarà el dia 19 de novembre, i el dia 26 del mateix mes està previst l’obertura de les ofertes.

   Als plecs de condicions (que es poden consultar a la web de l’Ajuntament/Perfil del contractant) es fixen els barems que serviran per valorar les ofertes rebudes i adjudicar els treballs.

  Un cop adjudicada la feina i formalitzats els contractes pertinents, els treballs relacionats amb la redacció de la reparcel·lació s’han de realitzar en 9 mesos aproximadament, segons els plecs de condicions.

   

 • 10/10/2008 Inspecció per part de Agencia Catalana de l'Aigua. S'obliga a l'AVPVA a fer lectures de comptadors per aplicar els canons de llei, així como actualitzar les dades dels socis amb DNI del propietari i del titular de la compte bancària, adreça habitual, adreça de correu, adreça de parcel·les a la urbanització. La lectura dels comptadors es farà des d'octubre enguany i es veurà reflectit en el proper rebut de l'aigua. Un dels mecanismes per fer-nos arribar aquesta informació es via e-mail (avpva@canlloses.net). Properament habilitarem altres mecanismes no informàtics per fer-nos arribar aquesta informació.

 •   Procés de reparcel·lació Can Lloses. S'han reiniciat les converses amb el Regidor d'Urbanisme que havien estat suspeses durant l'estiu. Fins ara hem tingut dues reunions, una el passat 26 de setembre i l'altre el 10 d'octubre d'enguany. (mes informació a històric).

 • animated gif 22/09/2008. Procés de reparcel·lació Can Lloses.  Ens han donat una persona de contacte per el tema que es la Sra. Manoli García Tel. 938109230. 

 • Calendari cobraments derrama pel pagament de l'ACA aprovada en l'Assemblea General i aplicada als socis que tenen servei d'abastament d'aigua:

                        1ª : juny             25 €

                        2ª : agost          25 €

                        3ª : octubre       25 €

                        4ª : novembre   25 €

 • 7/7/2008 Malgrat que han començats les obres de reparació de carrers segons Acta de l'Ajuntament del 17 d juny del 2008, no se han complertes les condicions que ells mateixos havien descrit en l'Acta, per la qual cosa el President de la AVPVA ha enviat una comunicació al Sr. Alcalde i al Regidor de Urbanisme.  (email)

 • 7/7/2008 Suspensió de subminitrament d'aigua per manipulació reiterada de la xarxa  Segons els acords de l'Assemblea General 5 de Març de 2006 de l'AVPVA de Acció: 8:00 am del 7 de juliol de 2008 Assemblea general AVPVA 2005 Expedient sancionador solucionat. 7/072008

 • Canvi d'aforament a 1000 litres per casa segons regulació de l'ACA

 • (29/5/2008). Caminada per conèixer el medi natural. El proper diumenge 8 de Juny 2008. Cartelll
 • 18/05/2008 Reunió amb el Regidor d'Urbanisme, Sr. José García Hervás. Les quotes urbanístiques per la reparcelació seríen d'aproximadamente 0,75 euros el metre quadrat.
 • 1/3/2008 Propera Assemblea General anual de l'AVPVA. El proper 30 de març de 2008 a les 10 h al Saló d'actes de les dependències de l'Ajuntament a la Vinya d'en Petaca. Carta convocatòria Assemblea.

 • 1/3/2008 Re-inici de l'actualització de l'històric de Can Lloses. Per raons personals i problemes informàtics, jo, ramon Sanromà, qui manté la web www.canlloses.net no he pogut posar al dia la informació per donar als veïns. Encara que persisteixen ambdós problemes, intentaré mantenir-la actualitzada donada la importància d'aquests moments en el procés d'urbanització del sector Can Lloses - Can Marcer de la Penya. 

 • 1/3/2008 Ha augmentat l'activitat al Foro de discussió de la pàgina web des de mitjans de Gener de 2008. Aquesta activitat ha estat directament relacionada amb la manca d'informació per qualsevol via inclosa aquesta web. Sentim les molèsties ocasionades. Les aportacions donades en aquest foro venen de diversos veïns de la urbanització i d'altres llocs. La Junta de l'AVPVA no es va assabentar ni d'aquestes activitats a la web ni de les activitats previstes per aquest grup de gent.

 • Manteniment del subministrament d'aigua. Reparacions i fuites d'aigua: Nou telèfon: 648 064 146

 • 10/6/2007 Carta als veins amb les dates de cobrament de la derrama per la quota d'advocats i la derrama per pagament impostos ACA (Agència Catalana de l'aigua) si escau.

 • 25/2/2007 Baix nivell al pou de l'AVPVA.
  Segons ens indica la empresa de manteniment del pou, el nivell d'aigua freàtica del pou està a un 60% del que tenia l'any passat. El baix nivell del riu subterrani és causat per la baixa recàrrega deguda a la sequera que patim al territori des de fa dos anys.  Aquesta situació és preocupant i en la Junta de l'AVPVA estudiem les possibles solucions d'abastament d'aigua si el règim de pluges no augmenta en els propers mesos.
  L'abastament d'aigua podria mantenir-se per a tots els veïns per assegurar alimentació, higiene personal i rentat de roba, però si afegim la despesa d'aigua per a rec (especialment si no és amb sistema de gota a gota) o rentat de vehicles, no podrem assegurar l'abastament d'aigua potable.


  Informarem de qualsevol canvi i mentrestant, donem als veïns les següents recomanacions:

  • Rentat de vehicles

   • No renteu els vehicles (a més d'estar prohibit per la normativa municipal, seria destinar aigua potable a altres usos en detriment de tots els veïns)

  • Rec

   • Minimitzeu el rec. 

   • Regueu sols amb instal·lacions de gota a gota a peu de la planta.

   • Regueu sols a la tarda-vespre per evitar la pèrdua per evaporació.

   • No requeu si ja hi ha humitat a l'ambient.

   • Eviteu tenir plantes no autòctones i de climes plujosos.

  • Higiene personal

  • Utilitzeu dutxa en lloc de banyera.

  • Preneu consciencia de l'aigua que utilitzeu i no deixeu l'aixeta oberta si no la utilitzeu. 

Podreu trobar més recomanacions a l'Agència Catalana de l'Aigua  Estalvi d'aigua (Multimèdia sobre abastament i estalvi d'aigua, i gestió de la sequera.)

Hem rebut la visita de la inspectora de Medi Ambient de l'Ajuntament i ens ha felicitat per lo be que portem tot el procés; com l'analítica, el llibre de registre i l'arxiu de les analítiques que ens remet Bio-Aliment.

Ens facilitaran un nomenclàtor referent a tot el que són faltes greus i lleus i per saber com hem d'actuar en aquests casos.

Ha comprovat les nostres dades amb les seves i han coincidit quasi a la dècima.

 

 

 

 • animated gifCarta certificada rebuda per comunicar inici del projecte de reparcel·lació: 

...

3) REQUERIR als propietaris afectats, de conformitat amb l’exposat a l’article 103 del RGU, per tal que en el termini de 30 dies presentin a la seu del Departament d’Urbanisme, còpia dels títol dels terrenys de la seva propietat i que declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin a llurs finques, amb advertiment que l’omissió, error o falsedat en aquestes declaracions no podrà afectar el resultat objectius la reparcel·lació, i que si s’apreciés dol o negligència greu, podrà exigir-se les responsabilitats que corresponguin:

4) SOL·LICITAR al registrador de la Propietat l’expedició del corresponent certificat de domini i càrregues i de la corresponent nota d’afecció a la reparcel·lació de la totalitat de les finques incloses en el sector de conformitat amb el llistat elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme.”

            La qual cosa es comunica als efectes oportuns i informem que l'horari d'atenció al públic será d'11 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dijous, de 16 a 18:30 hores, a l'edifici institucional de la Vinya d'en Petaca a les dependències dels Serveis Administratius de l'Àrea de Serveis Territorials, prèvia visita concertada amb el senyor Lluís Bertran García a través del telèfon 93-810-92-18 (de 10 a 11 hores del matí)

Sant Pere de Ribes, 12 d'abril de 2006 - L'alcalde accidental, Daniel Arqués i Farjas.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20/03/2006. L'AVPVA ha estat adherida a la Cambra de Parcel·listes de Catalunya

         Drets:

         Formar part, com adherit, d'una Associació que defensarà els seus drets.

         Comunicar als órgans de Govern de la Cambra les seves necessitats i problemàtiques.

         Subscripció gratuïta a les publicacions de la Cambra.

         Obtenir informació a través de seminaris i/o col·loquis organitzats per la Cambra

         Assistir sense veu ni vot a les Assemblees Generals de la Cambra

 

 •  26/1/2005. Aprovació inicial canvi sistema de Compensació pel de Cooperació per a l'execució del Pla d'ordenació urbana del sector Can Lloses - Can Marcer  

                 http://www.santperederibes.org/canals/habitatge_urb/hab_urb_home.jsp?lan=003&id=002025000 

           Informativa Can Lloses-Can Marcer InformativaCan Lloses-Can Marcer.pdf   Get Adobe Reader

             Previsió calendari procés de legalització (Click a les imatges per llegir el text)