SRES. [APELLIDOS, NOMBRE]

[DIRECCIÓN]

Sr. Propietario,

El Consell Rector de Can Lloses - Can Marcer reunits en Sessió Extraordinaria el día 15 de febrer a les 11h del matí en el Restaurant Can Lloses d'aquesta urbanització i en la plena assisténcia de tots els seus membres decideix suspendre les votacions convocades per a l'aprobació del Projecte de Compensació que teníem previst pel dia 22 de febrer.

Motius:

Així mateix s'informa als membres de la Junta de Compensació que totes les seves observacions seran ateses per part de l'equip redactor, prévia cita al telèfon de la Junta 650.983.922 on es facilitarà dia i hora per poder tractar les seves sugerències i problemes.

 

Sant Pere de Ribes, a 17 de Febrero de 2.002

 

 

Ramón Ferré i Serra

El Presidente de la Junta de Compensación.